Home

Karlstad kommun slamtömning

Slamtömning - Karlstads Energ

Slamtömning. Slamtömningstaxa för Karlstads kommun. Tömning med mekanisk avvattning, inklusive moms; Brunn 0-3 kbm: 1 289 kr: Brunn 3,1-6 kbm: 1 650 kr: Tömning med konventionellt slamsugningsfordon, inklusive moms; Brunn 0-3 kbm: 1 451 kr: kundservice.energi@karlstad.s I kommunens större tätorter finns kommunala vatten- och avloppsledningar, men om du redan bor eller ska bygga ett nytt hus på landet måste du rena ditt avloppsvatten i en egen enskild avloppsanläggning.  Miljöförvaltningen har även som uppgift att ge råd och information inom områdena konsument, transport, energi, hållbar konsumtion, Fairtrade och allmänna miljöfrågor. Rådgivarna vänder sig till dig som är invånare i Karlstad, skolor, föreningar och det lokala näringslivet, men även till kommunens övriga förvaltningar och bolag

En välskött avloppsanläggning fungerar bättre. En enskild avloppsanläggning behöver skötsel för att fungera som den ska. Om du underhåller den ordentligt minimerar du risken för driftproblem och förlänger avloppsanläggningens livslängd avsevärt. Reningen i en enskild avloppsanläggning sker till stor del med hjälp av naturliga. Karlstads kommuns webbplats. Älven vid Örsholmen avstängd. Avstängt till hösten 2022 på grund av brobygge. Begränsad framkomlighet i Viken. Byggnationen av Vikenförbindelsen påverkar framkomligheten på en del gator. Del av Klaraborgsgatan avstängd. Från 15 september till december är gatan avstängd för biltrafik Återvinningscentraler med öppettider. Det finns totalt sex återvinningscentraler för dig som bor i Karlstads kommun: Heden, Våxnäs, Djupdalen, Väse Vålberg och Molkom. Här lämnar du bland annat ditt farliga avfall, elavfall och grovavfall samt ris och kompost med mera. Välkommen

Eget avlopp - Karlsta

Akuttömning. I Båstads, Helsingborgs och Ängelholms kommun kan du beställa akuttömning av din brunn eller tank. Det beställs per telefon till NSR:s kundservice på 042-400 13 40. När kundservice är stängt beställs akuttömning på jourtelefon 010-45 00 500 för Båstad, Helsingborg och Ängelholm. I Bjuv och Åstorp kan man ringa 070. E-tjänster och självservice. Här kan du som medborgare, företagare eller förening utföra ärenden när det passar dig, exempelvis anmäla, ansöka eller boka. För en del av tjänsterna behöver du e-legitimation för att identifiera dig på ett säkert sätt Karlstads Energi erbjuder produkter och tjänster som gör det enklare för dig att leva ett mer hållbart liv. Vi gör dina dagar ljusare, varmare och tryggare Slamtömning. Vi erbjuder slamtömning från fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Slamtömning kan ske på olika sätt beroende på ditt behov och på system. Antingen görs slamtömningen från tank, avskiljare, eller avskiljare för wc samt bad/disk/tvätt (av.bdt.). Bra att veta innan du beställer

Miljöförvaltningen - Karlsta

Telefon 054-540 71 00. Söker du någon speciell medarbetare på Karlstads Energi ringer du samma nummer så kopplar vi dig till rätt person. Mejla oss på kundservice.energi@karlstad.se Låsanordning/muttrar ska enkelt kunna låsas/skruvas upp för hand utan verktyg. Även vintertid - Se till att lock/kopplingar inte är fastfrusna, ta gärna bort snö och is från lock. Tänk på att öppna eventuella luftningsventiler till den slutna tanken inför tömning

En välskött avloppsanläggning fungerar bättre - Karlsta

Slamtömning innebär att hela brunnen töms, det vill säga både slam och vatten tas med för behandling. Vår utförare tömmer avloppsbrunnarna i kommunen under barmarksperioden, 15 april till 30 november, enligt ett fastlagt schema. Behöver du extra slamtömning beställer du det via kommunen; se nedan. Spola ner kiss bajs och toalettpapper Slamtömning. Schemalagd tömning av slamavskiljare och minireningsverk görs en gång per år för permanenthus och vartannat år för fritidshus under perioden april till november. För slutna tankar, BDT-brunnar och fosforfiltermaterial beställs tömning med hjälp av den e-tjänst som du finner i menyn för Relaterade e-tjänster på denna. Begäran om yttrande angående slamtömning. Vid nyinstallation/ändring av din slamanläggning begär Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund att du ska fylla i blanketten Begäran om yttrande angående slamtömning. Den hämtar du på deras hemsida, se länk nedan Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst, 0498-269000. Om AKUT tömning önskas: Vardagar 07:00-17:00 Kontakta kundtjänst Övrig tid , journummer: 073-765 81 10 OBS! Tilläggsavgift tillkommer, se prislista Kommunen har ny entreprenör för slamtömning från den 1 mars 2019. Uppdraget har nu Slamsugningstjänst i Halmstad men uppdraget kommer att utföras tillsammans med Bröderna Olssons åkeri i Skottorp. Jourtömning. Jourtömning kan beställas på 0430-201 55 och då sker slamtömning inom 6 timmar, alla dagar

Spolning av ditt avlopp. Spolning av ditt avlopp ingår inte i Fraktkedjans uppdrag för Orust kommun. Behöver du beställa en planerad underhållsspolning eller en akut spolning av din fastighets rör och avlopp kan du kontakta Fraktkedjan AB på 0304-305 00 eller annan entreprenör efter eget tycke Skyltar sätts upp vid väg när det närmar sig slamtömning hos dig. Om du vill ha reda på mer exakt när slamtömning kommer att ske kan du kontakta oss. Häll inga farliga ämnen i avloppet. Rening i en enskild avloppsanläggning sker i hög grad med hjälp av bakterier

Karlstads kommuns webbplat

 1. Slamtömning. Alla enskilda avloppsanläggningar som är kopplade på en vattentoalett måste slamtömmas. Det är Skellefteå kommun som ansvarar för slamtömningen och den utförs i sammarbete med entreprenören Allmiljö. Behöver du beställa extra slamtömning så gör du det via Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00 knappval 3
 2. Beställ slamtömning. Tömning görs av kommunens entreprenör, Utab. Du får en faktura från Grums kommun efter tömningen. Taxa avfall och renhållning Öppnas i nytt fönster.. Vill du beställa tömning ska du ringa vårt renhållningskontor 0555‑421 30
 3. Extra slamtömning inom 5 dagar = 800 kronor per tömning. Extra slamtömning inom 14 dagar = 400 kronor per tömning. Vid behov av akut slamtömning utanför kommunens telefontid kontakta Ulvsby Miljö AB på nummer 0565-310 01. Tillägg för akut slamtömning är 2 700 kronor per tömning. Slamtömning vartannat år
 4. st en gång per år. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Cleanpipe Sverige AB. Slamtömning sker i tur och ordning hos alla hushåll under året. Vid beställning av extra tömning bör Cleanpipe kontaktas

Journummer slamtömning: Ragn-Sells Kommunpartner AB 070-92 72 555, gäller endast brådskande ärenden. Gäller vardagar efter 16:00, samt fredag efter klockan 16:00 - måndag 07:00. Renhållningsföreskrift Renhållningsföreskrift rev Antagen Säffle 2015-05-25 Åmål 2015-06-17 (pdf 330 KB Vid behov av akut tömning under ordinarie arbetstid, kontakta SSAM på 0470-59 95 00. Utanför arbetstid och på helger kan du som bor i Lessebo, Tingsryds, Markaryds och Älmhults kommun kontakta Värends Miljö AB som är upphandlad utförare för SSAM på 0470-78 88 48. I Växjö kommun finns ingen upphandlad aktör för tömning utanför.

Vad kostar slamtömning? Kommunen bestämmer kostnaden för slamtömning. För information om priser se vår broschyr om avgifter. Avgifter för slamtömning Öppnas i nytt fönster. Slamtömning vintertid. Vi vill påminna om några enkla regler för att underlätta för slamtömningen, annars är risken att slamtömning inte kan ske Vid behov av akut tömning under ordinarie arbetstid, kontakta SSAM på 0470-59 95 00. Utanför arbetstid och på helger kan du som bor i Lessebo, Tingsryds, Markaryds och Älmhults kommun kontakta Värends Miljö AB som är upphandlad utförare för SSAM på 0470-78 88 48. I Växjö kommun finns ingen upphandlad aktör för tömning utanför.

Kontakta Vakin Kundservice om du vill beställa en extra slamtömning. Vid behov av akut tömning efter kontorstid, Då kan du skicka en dispensansökan till din kommun. En handläggningsavgift kan tas ut av kommunen vid dispensansökan. När kommer slambilen i Vindeln (se karta) Slamtömning Vindeln Beställ slamtömning. För akuta tömningar ring vår kundservice på 0455-783 00 eller chatta med oss. Vill du ha en tömning utanför kontorstid ringer du istället 0470-228 69. För övriga beställningar, fyll i formuläret nedan Uppehåll i slamtömning. Har du enskilt avlopp som inte används under en sammanhängande tid av minst ett år kan du ansöka om upphåll i slamtömningen. Ansökan sker till myndighetsnämnden miljö och bygg i din kommun. Anmälan om uppehåll i slamtömning i Ludvika kommun Länk till annan webbplats

Karlstads kommuns webbplats

Slamtömning och spolningstjänster i Sunne kommun utförs av UTAB, Ulvsby miljö AB. Läs mer på webbplatsen för UTAB . Slamkvalitet och kretslopp. Var rädd om ditt avlopp eftersom restprodukten återvunnen växtnäring skall återföras i kretslopp. Spola inte ner färg, kemikalier, mediciner, tops, kondomer, tamponger eller liknad Alvesta kommun använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på Jag accepterar-knappen samtycker du till att cookies används. Läs mer Efter varje slamtömning bör slamavskiljaren fyllas med vatten igen

Att bli fjärrvärmekund är ett smart och tryggt val både för dig och miljön. Här hittar du information om att ansluta dig till vårt fjärrvärmenät. En fjärrvärmeanslutning består av två delar, den ena är den så kallade grundinstallationen och den andra är något av våra värmepaket För frågor kring taxan för slamtömning, kontakta Tekniska enhetens kundtjänst. Kundtjänst för Tekniska enheten har telefonnummer 0224-361 69 eller kan nås via e-post: vattenochavlopp@heby.se. Våra telefontider är måndag-fredag kl 09.00-12.00 och 13.00-15.00 Avgifter för slamtömning med tilläggsavgifter ingår i taxan för hushållsavfall. Läs mer om taxan för hushållsavfall. Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet

Återvinningscentraler med öppettide

 1. Slamtömning. Turlista för slamtömning, med reservation för eventuella förändringar eller avvikelser Via karttjänsten på den här sidan kan du söka på adess för att se vilken månad brunnen är planerad att tömmas i
 2. Vid behov av en akut slamtömning (inom 24 h) på kväll och helg utöver ordinarie öppettider kan du beställa jourtömning direkt hos entreprenören Cija Tank via telefonnummer 08-55 66 17 30. Observera att jourtömning innebär en högre avgift. Avgifter slamtömning. Här hittar du avgifter för slamtömning
 3. Frågor om slamtömning. Ekerö kommuns kundtjänst på Roslagsvatten kan svara på dina frågor om slamtömning. Kontakta Roslagsvatten & logga in på Mina sidor. Kundtjänst Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Telefonnummer 08 540 835 00
 4. Tidsbestämd slamtömning på specifik dag och tid - fr.o.m. 1 april 2021. 4 110 kr/gång. Tilläggstjänst. hanteras uppgifterna av webbredaktionen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service

Vad kostar slamtömning? - NSR AB (Nordvästra Skånes

Här får du information om vilka regler och stopptider som gäller vid beställning av tömning av sluten tank och slamavskiljare. På fastlandet kan du få tömt: Genom budning. Det finns två olika tjänster: För att få tömt nästkommande arbetsdag måste beställning vara hos servicecenter senast klockan 12:00. Den tjänsten har högre taxa Avisering inför slamtömning. Cirka två veckor innan Faktkedjan AB börja tömma slamtankar i ditt område skickas ett meddelande till den E-post du anmält till oss. Orust kommun. 473 80 Henån. Telefon. 0304-33 40 00. E-post. kommun@orust.se. Om webbplatsen Vid behov kan du beställa en extra tömning hos teknik-och infrastrukturavdelningen, Bräcke kommun. Entreprenören kommer då och tömmer din tank eller brunn inom 5 eller 10 arbetsdagar, extra avgift tillkommer. Är du i behov av akut slamtömning kan du få tömning inom 24 timmar, även det till extra kostnad Extra tömning inom 5 arbetsdagar. Behöver du en tömning inom 5 arbetsdagar kan du enkelt göra beställningen nedan på länken. Du kan även beställa via Kontaktcenter. Vid önskemål om specifik tömningsdag för extra tömning likställs det med en jourtömning och faktureras därefter. Här kan du enklast beställa extra slamtömning Genom att fylla i formuläret kan du beställa budad slamtömning hos servicecenter. Vid en budad slamtömning kommer vi och tömmer inom 6 arbetsdagar. Gnesta kommun Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta. 0158 - 275 000. gnesta.kommun@gnesta.se. Hitta hit. Facebook Länk till annan webbplats

LBC Borås AB Jour endast för akut slamtömning måndag - torsdag efter klockan 16.00, fredag efter klockan 13.30 och helger. Telefon: 033-10 70 50 Bollebygds kommun Akut tömning. Är du i behov av akut slamtömning kan vi komma samma dag. Under kontorstid ringer du Servicecenter, se kontaktinformation. Övrig tid, mellan kl 16.00 - 08.00 samt under helgdagar, ringer du FORIA på telefon: 070 - 655 50 75. Om chauffören inte kan tömma på grund av att ovanstående inte är uppfyllt, debiteras du för en.

Vardagar klockan 7.30 - 16.30: Serviccenter på Hudiksvalls kommun, 0650-19 000, tonval 2. Övrig tid: Kran och transport i Hudiksvall AB, 070-303 39 16. Hudiksvalls kommun anlitar Kran och transport i Hudiksvall AB för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar. Tömningsintervallerna är reglerade i Renhållningsordningen Slamtömning. Många avloppslösningar bygger på att avloppsvattnet går genom en slamavskiljare och därefter leds till en reningsanläggning med infiltration eller markbädd. Ett annat alternativ är att avloppsvatten och slam samlas upp i en sluten tank. Gemensamt för de här lösningarna är att tömningen utförs av Vännäs kommun

Pajala kommun ansvarar för att slamtömning inom kommunen. Tömning av slambrunnar sker löpande under året. Slammet innehåller näringsämnen som fosfor och kväve vilka bidrar till övergödning och när du låter oss ta hand om ditt slam så renas det i någon av våra anläggningar För slamtömning av sluten tank, slamavskiljare och fettavskiljare kontakta kundtjänst för slamtömning. I Alingsås kommun jobbar nästan 4 000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till våra invånare, besökare, företag och föreningar

Slamtömning. Enligt kommunens renhållningsordning skall slamavskiljare och fettavskiljare tömmas minst en gång per år. Entreprenör åt kommunen är Klevane Grävtjänst. Dispensmöjligheter . Den som driver jordbruk kan efter ansökan hos Bygg- och miljönämnden själv få tömma egen slamavskiljare Slamtömning. Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar ligger under kommunens ansvarsområde. Regelbunden tömning av slambrunnar är viktigt ur miljösynpunkt. Det är också en förutsättning för en lång livslängd på din avloppsanläggning

E-tjänster och självservice - Karlsta

Slamtömningen av små avloppsanläggningar i kommunen utförs av Ragn-Sells Kommunpartner AB. Kundtjänstärenden och faktureringen av utförd tjänst sköts av Teknik- och fritidsförvaltningen Slamtömning. Det är VafabMiljö som har ansvaret för tömning av hushållens slambrunnar och slutna avloppstankar i Köping, Arboga och Kungsör. Kundtjänst på VafabMiljö sköter beställning, administration och fakturering av slamtömning. Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör Normalt utförs slamtömning en gång per år vid permanenta boenden och en gång vartannat år vid fritidsboenden. Du kan ansöka om förlängt tömningsintervall hos kommunen för en avloppsanläggning om den uppfyller funktionskraven och om belastningen på anläggningen är låg. För att din ändring av tömningsintervallet ska gälla. Extra slamtömning. Utöver din ordinarie slamtömning kan du med fastlandstömning här beställa extra tömning. Vid behov av akut tömning inom 6 timmar på fastlandet eller extra tömning i skärgården måste beställningen ske direkt via Norrtälje Vatten och Avfall. Kontaktuppgifter till Norrtälje Vatten och Avfall

Slamtömning för Sotenäs kommun. Slamavskiljare för WC och Bad-, disk- och tvättvatten (BDT) töms enligt fastställt schema. För tätare tömning eller tömning av sluten tank görs en beställning från fastighetsägaren direkt till Rambo. Meddela vid beställningstillfället om ni önskar samtidig tömning av BDT Slamtömning. Tömning av slamavskiljare och sluten tank sker genom Lycksele Avfall och Vatten AB:s försorg enligt nedan intervall. Från permanentbostäder töms enskilda slamavskiljare och slutna tankar med ansluten WC en gång per år. Från slamavskiljare för enbart BDT-vatten (bad-, disk- och tvätt), vid behov efter beställning hos LAVAB Förseningar i schemat för slamtömning. Just nu är schemat för slamtömningar försenat. Den entreprenör som utför slamtömningarna sätter från och med 1 november in fler bilar för att komma ifatt med arbete. Kommunens avfallsenhet för en dialog med entreprenören som ansvarar för slamtömning och de arbetar på att lösa det så. Avgift för slamtömning - Umeå Kommun. Ordinär tömning. I grundavgifterna ingår slangdragning upp till 20 meter. För extra slang tillkommer ytterligare avgift. Extra slamtömning beställs via vår kundservice, 090-16 19 00, även e-post kan användas vid budning 8-dygn. Flerfamiljsfastigheter och samfälligheter

Slamtömning. Regler för tömning av enskilda slamavskiljare och slutna tankar samt aktuella taxor hittar ni via länken till höger. Sedan den 1 januari 2020 är det gatukontoret Jokkmokks kommun som ansvarar för slamtömningen. Entreprenör är Kent Wilhelmsson Slamtömning Inom KommunPartner har vi erfarenhet av ett antal olika insamlingssystem och metoder. Vi bedriver verksamheter både i land och till sjöss när det gäller

Karlstads Energi - Star

 1. Slamtömning. Från och med 1 januari 2021 har BORAB ansvaret för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Det innebär att det är till dem du vänder dig till om du har frågor rörande din slamtömning, exempelvis slamtömningstaxa, förändring av intervall, budningar och adressändringar. Liksom.
 2. Karlstads Kommun - Särskilt Boende Fnksstöd, Horsensg 160, 176. Horsensgatan 160. 654 58 Karlstad. Karlstads Kommun - Boendestöd Missbruk. Ventilgatan 5. 653 45 Karlstad. Karlstads Kommun - Solängens Förskola. Karmgatan 117. 653 47 Karlstad. Karlstads Kommun - Parkleken Kronoparken. Jakthornsgatan 50. 656 32 Karlstad
 3. Slamtömning är obligatorisk och det är kommunens entreprenör som tömmer ditt slam. Dispens. Om du har särskilda skäl så går det att få vissa dispenser från den obligatoriska slamtömningen. Uppehåll kan beviljas om fastigheten är obebodd. kommun@orust.se. Om webbplatsen
 4. Slamtömning. I en enskild avloppsanordning bildas det slam som samlas upp i en slamavskiljare eller en sluten tank. Det är fastighetsägarens ansvar att beställa slamtömning i tillräcklig omfattning för att avloppsanordningen ska behålla sin funktion. För beställning av slamtömning, kontakta SEVAB:s kundservice 0152-460 50
 5. st en gång per år
 6. Slamtömning och latrin. Vår entreprenör som ansvarar för alla tömningar av slam från enskilda avlopp inom kommungränsen är PR Slamsugning AB. För frågor och extra beställning av tömning kontaktar du kundtjänst VA/Avfall hos kommunen. Vid akuta problem under jourtid kan du ringa direkt till entreprenören

Slamtömning - Telge

 1. Dispens för slamtömning regleras i kommunens Lokala avfallsföreskrifter (PDF, 334 kB) Där kan du läsa mer om vilka riktlinjer som gäller. Du får svar på dina frågor genom att kontakta kundcenter, kundcenter@motala.se, 0141-22 51 5
 2. Slamtömning. Tömning av slamavskiljare och sluten tank sker genom Lycksele avfall och vatten AB:s försorg enligt nedan intervall. Från permanentbostäder töms enskilda slamavskiljare och slutna tankar med ansluten WC en gång per år. Från fritidsbostäder sker tömning vartannat år (vid behov kan tömning ske en gång per år)
 3. Karlstad, Karlstads kommun Se på karta. 1 095 000 kr. Bevaka slutpriset. Bostadstyp Lägenhet. Upplåtelseform Bostadsrätt. Antal rum 2 rum. Boarea 56,5 m.
 4. Slamtömning och latrin. För dig som har enskilt avlopp utför Rambo slamtömning i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommun.De vanligaste uppdrag vi har är slamsugning av slutna tankar och trekammarbrunnar, spolning av avlopp och gatuledningar samt rotskärning och sugning/spolning av olja och fettavskiljare (även hetvatten)
 5. Slamtömning. Enligt renhållningsordningen ska hämtning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare ske en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Extra tömning utföres på begäran mot särskild avgift

Video: Kundservice - Karlstads Energ

Karlstad - Rösta i vallokal - Val 2014Märet Engström, Karlstad kommun - YouTubePersonal i grundskolan i hbtq-certifieras - P4 VärmlandKarlstads största lag behöver förstärkningCaverion energideklarerar åt Karlstad Kommun - Caverion- McRazzia - Länkar till veckans mediabild om MC, klubbarDaggkåpans förskola

Minireningsverk Utan Slamtömning Vålberg Karlstad - företag, adresser, telefonnummer Minireningsverk Utan Slamtömning Kil Karlstad - företag, adresser, telefonnummer I tjänsteskrivels redovisae s att de sedat n 2009 är kommunen som administrerar slamtömning gentemo t kommunen husägares Huvudorsake. n till att beställnin g av slamtömning centraliserats är att kommune vill återtn a kontrollen över slamtömningsprocessen. Handlingar i ärendet Svar på motion (-) om slamtömning, KLK 2013-09-1