Home

Tidsfrist fakturering

Hur lång tid i efterhand kan en faktura bestridas? Det finns i princip ingen gräns för hur länge man kan vänta med att bestrida en faktura. Däremot kan fakturamottagarens passivitet tolkas som ett medgivande av att ett visst belopp ska betalas En tidsfrist på 10 timmar låter orimligt kort, men det finns varken stöd i lag eller i praxis idag som gör att vi kan säga att ett företag inte får sätta en så kort tid. Du kan anmäla avtalsvillkoret med den korta tidsfristen till Konsumentverket (bifoga faktura med betalningsvillkor/avtal där den korta fristen framgår mm) Om din uppdragsgivare är ett företag eller en näringsidkare inträder preskription först efter tio år. Om kunden mottager en faktura räknas detta som ett preskriptionsavbrott - vilket innebär att en ny frist om tre eller tio år inträder, se Preskriptionslagen 5 - 6 §§, här. Med vänlig hälsning I andra fall finns det ingen tidsfrist, här är frågan framförallt hur fakturerar man enligt god affärssed för den bransch som man är verksam inom. Det kan även vara bra att ha i åtanke att för att skydda konsumenter så gäller en treårig preskriptionstid för fakturor, för den som köpt en köpt vara som näringsidkare gäller istället en tioårig preskriptionstid Faktura enligt mervärdesskattelagen. Innehållet i en faktura. Kreditnota. Valuta. Faktureringsvaluta. Avrundning av öretal i en faktura. Bevarande av fakturor. Anteckningar vid handel med begagnade varor. Redovisning av utgående och ingående skatt. Sambandet mellan redovisningsskyldighet och skattskyldighet m.m

Det är företagarens ansvar att fakturera och dom har tre år på sig. Ja, man kan vänta så länge. Men man får dock inte fakturera ränta för tiden som gått så det blir ju företagaren som förlorar på det hela. Dela. Dela på Facebook Bestrida felaktig faktura. Information om hur du protesterar mot en faktura som är helt eller delvis felaktig. Du får också veta vad som gäller när du får en obeställd vara, om företaget skickar påminnelser och inkassokrav och vad det innebär att betala under protest Foreleldsfristen på sendt faktura er 3 år etter fakturadato. Bokføringslovens § 5-2-2 sier følgende: «Fakturering skal finne sted snarest mulig etter levering, og senest innen 30 dager». Loven kan leses her http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20041201-1558.html#5-2-2. ( 4 När du bestrider en faktura är fordran som fakturan avser tvistig. Det betyder att du inte är överens med fakturaavsändaren att du ska betala beloppet i fakturan. Det kan till exempel bero på att du anser att du inte beställt det som fakturerats, att beloppet är felaktigt eller att du inte fått det som du ska betala för

Hur lång tid i efterhand kan en faktura bestridas

  1. nelser, inkassokrav, KFM krav o.s.v. Vad händer efter bestridande? Om fakturautställaren väljer att ta ärendet vidare så kommer du åt
  2. istrativt arbete och irritation hos dina kunder bör du däremot lägga på några dagar internt i ert reskontrasystemet - förslagsvis 8 - 10 dagar
  3. Hej, Så länge det är leverantörsfakturor så ska det gå bra att bokföra de i april månad, exempelvis den 1:a april och ta med de i nästa momsdeklaration. Hade det varit kundfakturor så är det väldigt viktigt och noga att de hamnar i rätt månad och då hade det varit tvunget med en ändring hos SKV. Mvh. Anna
  4. Försök få kunden att inse att ni båda har bättre saker att göra än att slösa bort tid och pengar i domstol. Om en lösning kräver att du gör viss nedsättning av fakturabeloppet är det att föredra framför en domstolstvist, även om du anser att det är fel. Rapportera. Anleding *

Har jag inte alltid 30 dagar på mig att betala? - Frågor

Faktura tvist, att bestrida fakturan och slippa betala - Det är riktigt tråkigt när du får din post hem eller till ditt företag och upptäcker att det ligger en faktura på en produkt eller en tjänst som du inte har beställt eller är missnöjd med.Kanske har företaget lurat dig in i det eller så är det en total bluff. Så hur ska du nu gå till väga för att lösa det här Betalningsvillkor vid fakturering. Inom Region Stockholm gäller 30 dagars betalningsvillkor för patientfakturor. Vårdgivare som önskar har rätt att erbjuda patienten mer än 30 dagars betalningsvillkor, men får aldrig kräva betalning från patienten inom kortare tidsfrist. Uppdaterad: 1 december 2020 Felet uppstod vid en missad fakturering förra året som i sin tur fick följdeffekter. Enligt lagen ska krav på elförbrukning som är över tre år gammal, skrivas av. Vattenfall tillämpar en. Fakturering > Få betalt i tid. Gå direkt till avsnitt: Börja med fakturan 30 dagar är normen Egna överenskommelser Viktigt att agera snabbt att skicka en betalningspåminnelse där den tidigare fakturan fått ett påslag med påminnelseavgiften och en ny tidsfrist på 10 dagar Tidsfrist för utfärdandet av faktura vid vissa omsättningar av tjänster där köparen är betalningsskyldig för moms, d.v.s. skattskyldigheten infaller senast den 15:e dagen i den redovisningsperiod som följer på den månad då momsskyldigheten har inträtt. Hoppas att detta kan hjälpa några av Er

5.6 Tidsfrist för att ge en faktura Det finns en tidfrist för att ge en faktura vid gemenskapsintern varuförsäljning samt vid gränsöverskridande försäljning av tjänster, för vilka köparen är skattskyldig på basis av omvänd skattskyldighet i ett annat EU-land Vidare fastställs en tidsfrist för utfärdande av faktura vid dessa omsättningar. En sådan faktura ska utfärdas senast den femtonde dagen i den månad som följer på den månad under vilken skattskyldighet skulle ha inträtt för motsvarande unionsinternt förvärv Avtal/beställning › Faktura › Betalningspåminnelse › Inkassokrav › Betalningsföreläggande. Betalningspåminnelse. Betalar inte kunden i tid bör du skicka en betalningspåminnelse. På så sätt gör du kunden uppmärksam på att han eller hon inte har betalat i tid och att ränta mm kommer att tas ut om kunden inte betalar utfärdats. Samtidigt införs en tidsfrist för utfärdande av fakturor vid EU-handel med varor och tjänster. Regler införs även som ger en behörig myndighet i ett annat EU-land rätt till omedelbar elektronisk åtkomst till fakturor som bevaras av en näringsidkare på elektronisk väg, om mervärdesskatten ska betalas i detta land *En kortare tidsfrist om 30 dagar gäller dock om beställaren skriftligen underrättat anbudsgivarna om att avtal slutits och lämnat upplysningar om skälen till eventuella uteslutningar av anbudsgivare eller förkastande av anbud

Klicka på länken Fakturera ej förhandsbedömd tandvård i kolumnen Tandvårdsreformen. Notera att det finns en tidsfrist gällande hur länge man kan vänta med att fakturera utförd vård, se regelverk som finns på Enheten för tandvårdsstyrnings hemsida Ibland händer det att företag råkar skicka ut felaktiga fakturor, och att du som konsument får en faktura som inte stämmer. Om du har fått en felaktig faktura är det viktigt att du bestrider (klagar på) kravet och att du gör det så snart som möjligt. Annars kan du bli tvungen att betala även om fakturan är fel Genom sökordet Klander av bodelning tidsfrist eller något liknande har du kommit hit. Vi tror att du har kommit rätt. Så här fungerar det 1. Svara på frågor som rör din situation. 2. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal. 3. Betala via kort, swish eller faktura. 4. Ditt avtal skickas direkt till din Klander av bodelning tidsfrist Read More Att först i efterhand hävda att du inte betalade en faktura för att du var missnöjd minskar dina chanser att få rätt. Man måste med en gång när man är missnöjd med någonting meddela detta. Tänk också på att det är du som ska kunna visa att du faktiskt bestritt, därför är dokumentation av bestridandet viktigt. 4

När inträder preskription vid utebliven faktura

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften. Du behöver programmet Adobe Reader (kostnadsfritt) för att kunna öppna och läsa dokumentet Hvor sent kan man sende en faktura? Det er ikke altid, at der er mulighed for at sende en faktura lige efter, at arbejdet er udført, men der er en grænse for, hvor sent man må sende en faktura. Send en faktura med SumUp Fakturaer. Som udgangspunkt er det altid bedst at sende fakturaen til kunden så hurtigt som muligt GDPR & fakturor - detta gäller Den här artikeln skrevs inför att GDPR skulle träda i kraft och handlar om hur du kan resonera kring olika typer av personuppgifter i fakturor. Redaktionen 2019-08-07 Guide GDPR 2019 - Ett år har gått sedan GDPR infördes. Vad hände sen och vad händer nu

Konsumentstöd Handläggning och skadereglering. Dela. När du har anmält en skada till försäkringsbolaget ska de så fort som möjligt bedöma om den är ersättningsbar. De är också skyldiga att se till du får rätt ersättning, även om du inte själv känner till vad den är. När försäkringsbolaget fått in en anmälan från dig. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det ska man nu kunna slippa om man utnyttjar den tidsfrist som gäller fram till och med oktober som regeringen väntas klubba igenom inom kort.; Regeringen kommer att ge alla skoteråkare en förlängd tidsfrist för att förnya sina förarbevis.; Tamarod ska ha uppmanat sina anhängare att. Falska fakturor är försök till bedrägeri och bör anmälas till polisen. Betala aldrig för något som du inte beställt. Om du får påminnelser på fakturan måste du bestrida varje krav skriftligen. Du kan läsa mer om hur du bör hantera en bluffaktura på följande webbplatser Överklaga. Om du är missnöjd med ett myndighetsbeslut eller ett domstolsbeslut kan du överklaga det för att försöka få beslutet ändrat. Till beslutet anges instruktioner om hur du kan överklaga. Om du väljer att inte överklaga inom den tidsfrist som anges vinner beslutet laga kraft Vi gör sedan en bedömning och baserar vårt beslut på ditt förslag om tidsfrist, beloppets storlek och hur du skött dina eventuella tidigare betalningar till oss. Här tittar vi främst på om du har varit sen med att betala dina fakturor, om du har klarat av eventuella tidigare avbetalningsplaner eller om någon av dina fakturor har gått till inkasso

Betalningstid, dröjsmålsränta, tidsfrist för anmärkning, ställda säkerheter och hantering av tvister kan skrivas in i avtalet med kunden för att förebygga problem. 3. Dela upp jobbet. Det kan bli svettigt om du ska vänta på betalning på stora jobb. Försök göra upp med kunden om att dela upp jobbet i mindre bitar och delfakturera. 4 Fakturor är smidiga, enkla att förstå och ger ofta en tidsfrist på hur lång tid man har på sig. Fakturor används främst vid köp som inte är betalda vid order, delbetalningar, abonnemang och så vidare. Idag behöver man inte ens träffa någon person fysiskt för att kunna få en faktura utställd i sitt namn

Tidsfrist, det vill säga vilket datum skulden senast ska vara betald (minimum åtta dagar). Hur skulden ska betalas (till vilket konto). En uppmaning att den som ska betala kan bestrida kravet om det anses felaktigt. Ange även att du kommer att ansöka om betalningsföreläggande eller stämning och utmätning om kunden fortfarande inte betalar Som en del av paketet Ren energi för alla i Europa (COM(2016)0860), trädde det nya energieffektivitetsdirektivet(2018/2002/EU) i kraft i december 2018, och den 25 juni 2020 hade det införlivats av medlemsstaterna i nationell lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om mätning och fakturering, som hade en annan tidsfrist (den 25. Prejudikat. 2017-04-18. Skuldsanering. Att en borgenär inte har anmält sin fordran inom kungjord tidsfrist medför inte att den prekluderas. Gäldenären är fullt ut betalningsskyldig för sina skulder till dess skuldsaneringsbeslutet har fått laga kraft. Ö 1710-16.pdf pdf. Lyssna på sidan Den tidsfrist du har för att betala står angiven i ditt inkassokrav. Enligt god inkassosed ska det vara minst 8 dagar. Om du har problem med att hitta betalningsdatumet, logga in och ta kontakt med oss så hjälper vi dig Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Men långt innan kidnapparnas frist gått ut hittades Arrigoni hängd.; Efter att fusket bekräftats har Securitas fått en månads frist att åtgärda bristerna i sin verksamhet.; Jourernas boenden erbjuder en möjlighet att snabbt fly hemmet och några månaders frist från våldet

Frist for fakturering, frist for fakturering

Vad måste en faktura innehålla och hur fakturerar man

Det finns för de flesta resningssituationer en tidsfrist inom vilken en ansökan om resning måste lämnas in för att kunna prövas av domstolen. En ansökan om resning mot ett avgörande av en hovrätt görs hos Högsta domstolen, medan en ansökan om resning mot ett avgörande av en tingsrätt görs hos hovrätten Fakturering via fil Version: 1.1 1 (8) Sida 1/8 Lathund Fakturering via fil i Tandvårdsfönster . Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Notera att det finns en tidsfrist gällande hur länge man kan vänta med att fakturera utförd vård, s Tillämpningsområde. 1 § Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare. I sådana fall svarar både näringsidkaren och säljaren för säljarens skyldigheter enligt lagen

Video: När ska en faktura utfärdas? Rättslig vägledning

Hur lång tid efteråt får man fakturera? Byggahus

Annonsering vid förenklat förfarande. Vid ett förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten eller enheten begära anbud genom annonsering i en elektronisk databas, branschtidning eller rikstäckande dagstidning, för att möjliggöra effektiv konkurrens. Annonseringen av upphandlingsdokumentet ska innehålla uppgifter om föremålet för upphandlingen, hur anbud får lämnas, den. Fakturor om godset efter överenskommelse med NTEX har reparerats eller ersatts. Andra handlingar för att reglera skadan korrekt, exempelvis fotografier. NTEX kommer att utreda skadan enligt NSAB 2015 (bla CMR och VTL) och STIF -Terminalbestämmelser 2011. Därefter kontaktar vi dig Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet i Nässjö kommun. 1. 1.Inledning . Riktlinjerna omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och kravverksamhet för Nässjö Om fordran inte betalats inom skälig tidsfrist (ca tio arbetsdagar) efter utskickat inkassokrav ska beslut tas om annan påtryckning (inkassoåtgärd)

framgå av faktura och som därför måste dokumenteras i den ekonomis-ka redovisningen. Se vidare avsnitt 5 Räkenskapsinformationens form. Av formella skäl omfattar Riksarkivets regler räkenskapsinformation m.m. Med mera har lagts till för att kunna reglera vissa handlingar utö-ver de som omfattas av definitionen av räkenskapsinformation Regning og faktura. Får du udført et stykke arbejde efter regning, kan du forlange, at regningen er så tilpas tydelig, at du kan kontrollere prisen på de enkelte dele af arbejdet. Det kan fx være arbejdsløn, timeforbrug, reservedele, kørsel eller brug af fremmed arbejdskraft. Har du på forhånd fået et tilbud på arbejdet, vil. Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. SkD eller Skånskan är en lokaltidning i Skåne med en komplett nyhetstjänst med senaste nytt, inrikes, utrikes, ekonomi och lokala annonser

Tingsrätten utfärdar sedan en stämning med en 14-dagars tidsfrist inom vilken gäldenären har att bemöta kravet i enlighet med de instruktioner som ges i stämningen. Om gäldenären inte svarar, utfärdar tingsrätten en tredskodom enligt kärandens talan, vilket orsakar en betalningsanmärkning i gäldenärens kreditinformationsregister Bokföra en felbetalning. Har något felaktigt betalats in till ditt bankkonto eller om du fått en okänd inbetalning (det saknas till exempel information om avsändare och du vet inte vart pengarna kommer ifrån), kan du bokföra det manuellt så här: 2999 (OBS-konto) Kredit. 19XX* Debet Fakturera och påminn i tid Fakturera alltid när jobbet är gjort och var snabb med påminnelsen. Får du ingen respons inom skälig tid - skicka fakturan till inkasso. Välja rätt metod Bara omkring hälften av fakturorna som skickas med e-post betalas i tid. Sannolikheten att få betalt i tid är större om du skickar fakturan med posten

Bestrida felaktig faktura Hallå konsument - Konsumentverke

fakturor, de har fått fakturor för varor eller tjänster de inte har beställt - eller som de har vilseletts att beställa. För privatpersoner gäller delvis andra och förmånligare regler, bland annat beträffande ångerrätt och konsumentskydd, men tillvägagångssättet vid bestridande är samma behov, riktlinjer och rutiner avseende fakturering och kravverksamhet. I kontraktet bör dess löptid anges. 3.1.2 Implementering Implementering ska påbörjas direkt efter undertecknat kontrakt om inget annat överenskommits mellan kunden och Leverantören

Glemt 1,5 år gammel faktura Regnskapsguiden

  1. Prisförslagen som man får för fakturaköp kan skilja sig stort - allt från mellan 0,5% till 3% i kostnad för en faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Genom att jämföra olika förslag från Krea kan du vara säker på att du hittar det bästa priset när du säljar fakturor. Hos Krea är det också enkelt att lägga upp rätt underlag.
  2. Husbolagens tidsfrist att överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet förlängs med ett år . Husbolagens tidsfrist för att överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet förlängs med ett år fram till den 31 december 2023. När bolagen överför aktieböckerna inom utsatt tid tar man inte ut någon avgift
  3. Denna offertmall hjälper dig att upprätta en fullständig offert att lämna till den tänkbara kunden. Mallen lämpar sig främst för dig som säljer varor. Ladda ner direkt. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till din mall. Mallen finns även tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina sidor efter köpet
  4. 8 Fakturering.. 4 9 Betalningsvillkor Avropssvar inkomna efter angiven tidsfrist beaktas inte. Anbuden ska vara skriftliga och får ej öppnas före utgången av sista anbudsdag
  5. Tidsfrist före ev gallring Tidsfrist före ev leverans till Anmärkning mellanarkiv slutarkiv Ekonomi, forts Fakturor rörande interkommunal ersättning, skolskjuts m m Papper 10 år Förvaras på ekonomienheten Fakturakopior Papper Handläggaren 2 år Handlingar rörande fördelning och redovisning av premie
  6. Avtal om Tjänst. Avtalets diarienummer: XXXXX. Mellan Göteborg universitet, nedan Köparen, och . Leverantören AB, nedan Säljaren, har denna dag träffats avtal om utförande av uppdrag enligt nedan. § 1 Avtalets giltighet. Alt 1: Avtalet gäller från 20åå-mm-dd och löper till 20åå-mm-dd

EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig ekonomiadministration. Här behandlas exempelvis redovisning, finansiering, betalningsfrågor och arkivvård. Den vänder sig till dig som arbetar vid en statlig my.. Tidsfrist för leverans till slutarkivet/ E‐ arkivet: Hantering: Sekretess: Personuppgifter: Systematisk hantering ‐ Sorteringsordning: Registrering/ diarieföring ‐ Verksamhetssystem: Anmärkning: För styrande handlingstyper hänvisas till KS Hanteringsanvisningar 2018‐2061 1. Styrande: 1. Styran HBV har lämnat remissvar! HBVs affärsjurist Jonna Andersson, jurist Haidi Faraj, inköpschef Ola Kroon, teamledare Jonas Löfgren och Sandra Sedig samt vår VD Johan Almesjö, har lämnat remissvar på finansdepartementets utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar SEN AVGIFT. 2 dagar från och med 16/8 - 2 600 SEK. 1 dag från och med 16/8 - 1 600 SEK. Konferensen är nu fullbokad, vid frågor kontakta oss på reproduktivhalsa@meetx.se. Anmälan. Anmälan till konferensen, socialt program samt bokning av hotell sker online via denna hemsida. Viktiga datum. Förhöjd deltagaravgift: 16 aug 2021

Vad händer efter att jag bestritt en faktura? - Företagarn

grundavgift (Finland) 225,00. 275,00. 0 ,00. Grundavgiften innehåller registrering i en varumärkesklass. Ansökan kan lämnas in på blankett endast av särskilt vägande skäl. Tilläggsklass (pris/tilläggsklass) 100,00. 100,00 Tidsfrist för inlämning 4 dagar kvar (2021-10-28) Förfarande Koncession Jag har funderingar angående min faktura; Fler frågor och svar samt kontaktinformation. Kontakta oss. Ring oss. 0771-440 200. Skriv till oss. support.opic@mercell.com För övriga omsättningar finns ingen tidsfrist i ML för utfärdande av fakturor. Det innebär att säljaren då ska utfärda en faktura inom den tid som kan anses gälla enligt god affärssed för den aktuella branschen. Referenser på sidan EU-författningar Faktureringsskyldighet Här hittar du information om i vilka fall en faktura ska utfärdas. Du får även information om vem som ska utfärda fakturan. Tidpunkt för att utfärda en faktura Här hittar du information om i vilka fall det finns en tidsfrist för att utfärda fakturor och vid vilken tidpunkt fakturan i sådana fall senast ska utfärdas Nu hävdar kunden att han bestridit vår första faktura brevledes för mer än ett år sedan dvs. långt innan vi lade ner arbetet, något brev har vi inte sett. Nu har också kunden bestridit fakturorna.Mina frågor är: 1. Kan kunden bestrida fakturor efter så här lång tid, trots att vi inte har någon text med tidsperiod på våra.

En tidsfrist på 10 timmar låter orimligt kort, men det finns varken stöd i lag eller i praxis idag som gör att vi kan säga att ett företag inte får sätta en så kort tid. Du kan anmäla avtalsvillkoret med den korta tidsfristen till Konsumentverket (bifoga faktura med betalningsvillkor/avtal där den korta fristen framgår mm) En faktura är en fordring på betalning och omfattas av preskriptionslagen (1981:130). Beroende på vilka som är parter i avtalet är preskriptionstiden 3 år eller 10 år. Preskriptionstid på 3 år gäller för fordringar som är riktade mot konsumenter och som avser en vara, tjänst eller annan nyttighet en näringsidkare har. Glemt 1,5 år gammel faktura. Etter en gjennomgang av regnskapet fant vi ut at vi hadde glemt å sende to fakturaer til oppdragsgiver. De skulle vært sendt for ett og et halvt år siden, men etter utskrift havnet de rett i permen. Oppdragsgiver hevder at det er for sent å komme med slikt nå, og kan ikke akseptere kostnader som er 1,5 år. Med betalningsfrist menas den tidsfrist ett företag eller en myndighet har på sig att betala en faktura. Tidigare var det olika regler som gällde eller till och med inga regler alls, det vanligaste var per 10 dagar. Stora organisationer som kommuner hade svårt att hinna med att betala på så kort tid då deras decentraliserade [ Missad faktura i momsräkning. Skapad 2010-06-04 02:55 - Senast uppdaterad för 11 år sedan. Merkurius. Inlägg: 7. 0 gilla. Har bokfört mars månad och inser att två fakturor från slutet av mars, jag har betalt, inte kom med i momsuträkningen för mars månad. Hur gör jag nu

När du bestritt en faktura och förklarat för fakturaavsändaren varför du inte vill betala, bör fakturaavsändaren inte kräva in pengarna genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ett betalningsföreläggande från Kronofogden är en uppmaning till dig att betala en skuld som har förfallit. Om du däremot inte. Publicerad torsdag 13 augusti 2015 16:55 | Fakturering Dröjsmålsräntan har ett förebyggande syfte att få dina kunder att betala enligt överenskommelse. Debiteringen visar att vi inte accepterar olovliga räntefria lån, som det ju faktiskt är fråga om ifall man inte betalar sina fakturor i tid En tidsfrist införs för utfärdande av fakturor vid EU-handel med varor och tjänster. En behörig myndighet i ett annat EU-land ges rätt till omedelbar elektronisk åtkomst till fakturor som bevaras av en näringsidkare på elektronisk väg, om mervärdesskatten ska betalas i detta land visningsperiod då faktura har utfärdats. Samtidigt införs en tidsfrist för utfärdande av fakturor vid EU-handel med varor och tjänster. Regler införs även som ger en behörig myndighet i ett annat EU-land rätt till omedelbar elektronisk åtkomst till fakturor som bevaras av en närings

Bestrid Fakturan - Bestrida faktura, Felaktig faktura